Isnäsin sataman ympäristölupa rakennus- ja ympäristölautakunnan puitavana

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee tiistaina 26.5.2020 Isnäs Port Oy Ltd:n satamatoimintaa varten hakemaa ympäristölupaa, josta Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa.

Suunniteltuihin satamatoimintoihin kuuluvat lastaus, purku, tilapäinen varastointi, alusten kiinnityspalvelut ja pienvenesatamassa alusjätteiden vastaanotto. Sataman pääasialliset lastityypit olisivat puu, puhdas kierrätyspuu, painekyllästetty puu, puhdas kiviaines, rakennustarvikkeet ja kierrätysbetoni. Lisäksi sataman kautta kulkisi erilaisia vaarattomia jätejakeita, kappaletavaraa sekä kalkkia ja lannoitteita. Sataman kautta kulkisi vuosittain 150 000 tonnia erilaisia lasteja. Liikennöinti ja lastinkäsittely tapahtuisi arkisin kello 07–22. Rahtiliikennettä satamaan olisi tarpeen mukaan päivittäin kello 07–22, arviolta 14–26 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Esittelytekstissä esitetään tarkentavia määräyksiä muun muassa meluhaittojen, pölyämisen ja roskaantumisen ehkäisemiseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa kantaa myös kiinteistön purkutyön keskeyttämiseen osoitteessa Laivurinkatu 5.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista: http://julkaisu.loviisa.fi/FIN/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205713