Miljötillståndet för Isnäs hamn i byggnads- och miljönämndens behandling

Byggnads- och miljönämnden behandlar på tisdag 26.5.2020 miljötillstånd som Isnäs Port Oy Ltd har sökt för hamnverksamhet i Isnäs. Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har begärt om utlåtande om det av miljövårdsmyndigheten i Lovisa.

Till hamnverksamheten som planeras hör lastning, lossning, tillfällig lagring, tjänster för förtöjning av fartyg samt mottagning av avfall från fartyg i småbåtshamnen. De huvudsakliga lastningstyperna skulle vara trä, rent återvinningsträ, tryckimpregnerat trä, rent stenmaterial, byggnadsmaterial och återvinningsbetong. Övriga lastningstyper skulle vara olika ofarliga avfallsfraktioner, styckegods, kalk och gödsel. Planen är att via hamnen transportera 150 000 ton olika laster per år, trafikering och behandling skulle ske under vardagar klockan 07–22. Trafik till hamnen sker vid behov dagligen klockan 07–22, uppskattningsvis 14–26 fordon per dygn.

I beredningstexten föreslås några preciserande bestämmelser som gäller bland annat att sökanden bör förhindra buller, dammande och nedskräpning.

Byggnads- och miljönämnden tar också ställning till avbrytande av rivningsarbete på en fastighet på Skepparegatan 5.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista: http://julkaisu.loviisa.fi/SWE/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20205714