Itäisen rantaradan hankeyhtiöllä on rahoitus

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti 30.9. sivuuttavansa itäisen ratayhteyden hankeyhtiöstä Itäisen rantaradan vaihtoehdon. Tiedote näyttää perustuvan virheelliseen käsitykseen Porvoo–Luumäki -linjausta toteuttavan itäisen rantaradan suunnittelurahoituksesta.

Itäisen rantaradan kuntien valtuustot päättivät kesällä 2020 pääomittaa hankeyhtiötä alustavan arvion mukaan yhteensä 37,7 miljoonalla eurolla. Jo päätetty pääomitus jakautuisi seuraavasti: Loviisa 6,0 miljoonaa euroa, Pyhtää 2,1 miljoonaa euroa, Kotka 21,4 miljoonaa euroa ja Hamina 8,2 miljoonaa euroa.

Muiden julkisten tai yksityisten toimijoiden rahoituksen osuudeksi jäi tämän pohjan jälkeen alustavan arvion mukaan 16,3 miljoonaa euroa. Porvoo kaupunki on kaupunginhallituksen 31.8. päätöksen mukaan osallistumassa alustavasti Itäisen ratalinjauksen hankeyhtiön perustamiseen ja rahoittamiseen enintään 10 miljoonalla eurolla, myös mikäli Itäisen rantaradan linjaus etenee.

Tämän lisäksi HaminaKotka Satama Oy on ilmoittanut, että se osallistuu yhdessä omistajiensa Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa jatkokeskusteluihin hankeyhtiön pääomittamisesta. Myös kolme satamassa toimivaa yritystä on ilmoittanut olevansa kiinnostuneita hankeyhtiön pääomittamisesta.

Liikenne- ja viestintäministeriölle on viestitty, että Itäisen rantaradan kaupungit yhdessä satamayhtiön ja yritysten kanssa etsivät ratkaisun puuttuvalle 6,3 miljoonalle eurolle, mikäli EU-tuet tai Helsingin ja muiden kaupunkien osallistuminen eivät sitä kata. Viestissä korostettiin. että kaupunkien rahoituspäätökset ovat alustavia ja niillä on valmius neuvotella rahoitusosuuksista tarkemmin, kun ratalinjaus on päätetty ja kaikki radan vaikutuspiirissä olevat tahot ovat selvillä.

Rahoituspohjan on siis vakuutettu olevan kunnossa ja mukaan on saatu myös elinkeinoelämän toimijoita, jotka kokevat radan ensiarvoisen tärkeäksi Suomen kilpailukyvyn takia.

Itäisen rantaradan kaupungit ja kunnat ovat valmiita pikaiseen päätöksentekoon jo aiemmin ilmoitetun rahoituspohjan vahvistamiseksi ja edellyttävät tältä pohjalta jatkoneuvotteluiden käynnistämistä Itäisen rantaratalinjauksen osalta.

Lisätietoja:

Esa Sirviö, Kotka, kaupunginjohtaja, p. 040 097 5211
Jan D. Oker-Blom, Loviisa, kaupunginjohtaja, p. 040 551 7551
Hannu Muhonen, Hamina, kaupunginjohtaja, p. 040 828 1283
Jouni Eho, Pyhtää, kunnanjohtaja, p. 044 767 6674
Kimmo Naski, HaminaKotka Satama, toimitusjohtaja, p. 020 790 8801