Kasvatus- ja sivistyslautakunta ottaa kantaa opetushenkilöstön lomautuksiin

Keskiviikkona 27.1.2021 kokoontuva kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee sähköisessä kokouksessaan muun muassa opetushenkilöstön lomautuksia vuonna 2021.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.7.2020 säästötoimenpiteisiin liittyen, että suurin osa kaupungin henkilökunnasta lomautetaan kahdeksi viikoksi. Opettajien osalta lomautukset on päätetty toteuttaa kevään 2021 aikana. Kaupunki on kuitenkin saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä hankerahoitusta, joiden ehtona on, että rahoitus tulee palauttaa ministeriöön siltä osin, kun lomautuksen vaikutukset kohdistuvat valtion erityisavustuksena haettuihin toimintoihin. Esittelytekstissä esitetään, että opetushenkilöstöä ei lomauteta vuonna 2021. Aiheesta keskustellaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa.

Lisäksi lautakunta käsittelee esimerkiksi perus- ja lukio-opetuksen tuntikehyksiä lukuvuonna 2021–2022 ja vuoden 2021 käyttösuunnitelmaa.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 27.1.2021