Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.6.2023

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.6.2023 käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: 

  • Loviisan kaupungin varainhankinta- sijoituspolitiikka: Kuntien ja kaupunkien varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista päättäminen on siirtynyt hiljattain valtuustojen tehtäviin kuntalain muutoksella. Hallitus käsittelee nyt omalta osaltaan ehdotusta Loviisan kaupungin varainhankinnan ja sijoituspolitiikan periaatteista. Ehdotus löytyy asian liitteenä.
  • Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavaehdotusta ehdotetaan nyt asetettavan nähtäville ilman niitä muutoksia, jotka siihen tehtiin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan 25.5.2023 kokouksessa. Asia siirtyi hallituksen käsiteltäväksi, kun kaupunginjohtaja 7.6.2023 päätti käyttää lautakunnan päätökseen otto-oikeuttaan. (otto-oikeudesta löytyy esityslistalta lyhyt selvitys)
  • Valtuustoaloite Loviisan kaupungin omistamien metsien avohakkuiden lopettamisesta: Maaseutulautakunta päätti 30.3. kokouksessaan ehdottaa, ettei aloite johtaisi toimenpiteisiin. Löydät aloitteen ja maaseutulautakunnan perustelut esityslistalta.  
  • Lausunto Porvoon kaupungin esityksestä työvoimapalveluiden järjestämisestä Itä-Uudellamaalla.

Kaupunginhallituksen esityslista 26.6.2023