Kirjastojen kehittämisavustusta saatiin myös Loviisaan – fokuksessa kouluyhteistyö

Hankkeen logo

Loviisan kaupunginkirjasto on saanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta kirjastotoiminnan kehittämiseen.
Kehittämisavustusta haettiin teemalla “Kirjastoyhteistyö tutuksi ja toimivaksi – uudet mallit osaksi toimintaa”.

Loviisan kehittämishankkeen tavoitteena on kirjaston ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen. Hankkeessa käytetään palvelumuotoilun periaatteita: kehitetään toimintaa ja palveluita ihmislähtöisesti. Tavoitteena on muotoilla kirjaston kouluille suunnatuiden palveluiden käyttökokemus sellaiseksi, että resursseja voidaan käyttää tehokkaammin palvelemaan hankkeen tärkeintä kohderyhmää – oppilaita.

Sekä pääkirjasto että lähikirjastot tekevät jatkuvasti yhteistyötä koulujen kanssa järjestämällä muun muassa lukemiseen kannustavia kirjavinkkauksia, satutunteja, tiedonhaun opetusta, kirjastokäytön opetusta ja erilaisia teemaopastuksia. Toiminnan kehittämisen ja resurssien tehokkaamman käytön tarve on kuitenkin viime aikoina noussut esille.

Tietoisella koulun ja kirjaston kollegiaalisella yhteistyöllä luodaan avointa toimintakulttuuria sekä edistetään esimerkiksi lukemisen iloa, monilukutaitoa ja yhdenvertaisuutta.

“Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Yhdessä koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.“ (Loviisan kaupungin opetussuunnitelma 2016)

Lisätietoja: Jaana Laaksonen

Hankekoordinaattori – Kirjastoyhteistyö tutuksi ja toimivaksi

+358 44 055 5499 jaana.laaksonen@loviisa.fi

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi keväällä 2020 kirjastojen kehittämisavustusta yhteensä 25 hankkeelle. Avustuksilla luodaan kirjastoille palvelujen vaikuttavuuden ja saatavuuden uusia toimintamalleja. Kirjastojen kehittämisavustuksilla tuetaan kirjastojen muuttuvaa toimintaa ympäri Suomea. Avustusten tavoitteena on vahvistaa etenkin palvelujen saatavuutta ja edistää lukuharrastusta.

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain yli 50 miljoonaa euroa valtionavustuksia lasten ja nuorten toimintaan, kirjastoille sekä liikuntahankkeisiin. Kirjastotoiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen.