Kommentoi kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelman luonnosta

Kaupunginhallitus (10.2.2020 § 29) perusti monialaisen työryhmän valmistelemaan ehdotusta kaupunginhallitukselle vapaaehtoisten kulttuuripoliittisen ohjelman 2015–2020 ja Matkailun Action Plan 2014–2020 yhdistämiseksi. Kommentoi työryhmän luonnosta kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaksi viimeistään tiistaina 8.12.2020.

Loviisan kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaluonnoksesta voit vapaasti kommentoida Webropol-kyselyssä.

Ohjelmaluonnos löytyy kaupungin verkkopalvelusta kohdasta Strategia, ohjelmat ja säännöt. Sivulta löydät myös Loviisan kaupungin kulttuuripoliittisen ohjelman 2015–2020 ja matkailun Action Plan 2014–2020. Kulttuurin ja kulttuurimatkailun edistämisohjelmaluonnos on nähtävillä ja kommentoitavissa ajalla 26.11.–8.12.2020 Loviisan kaupunginkirjastossa, Kuningattarenkatu 3 ja asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa, Mariankatu 12 A näiden aukioloaikoina. Lisäksi työryhmä järjestää avoimen Kulttuurikahvit etäyhteystilaisuuden tiistaina 8.12.2020 kello 18–19.30, jolloin myös voit antaa luonnoksesta palautetta.

Ohjelmaa valmisteleva työryhmä kokoontuu tämän jälkeen ja käsittelee annetun palautteen ja lähettää ohjelmaluonnoksen lautakuntiin lausuntokierrokselle. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ohjelma tulee viimeistään alkuvuonna 2021.

Työryhmän ydinkokoonpanoon kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö, kulttuurituottaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja, kirjastonjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, matkailusihteeri, elinkeinopäällikkö, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan nimeämät jäsenet. Kutsuttuna asiantuntijana kuullaan museointendenttiä. Työryhmän sihteerinä ja koollekutsujana vuorottelevat kulttuurituottaja ja matkailusihteeri. Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoja:
sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja Kirsi Kinnunen, puh. 0440 555 250, kirsi.kinnunen@loviisa.fi
elinkeino- ja infrastruktuurikeskus vt. johtaja Sari Paljakka, puh. 040 630 2811, sari.paljakka@loviisa.fi