Kuningattarenrannan kaavalle lautakunnalta vihreää valoa – etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn

Havainnekuva Kuningattarenrannan kelluvista taloista Bildmontage på Drottningstrandens flytande hus

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsitteli torstaina 25.6.2020 kokouksessaan Kuningattarenrannan kaavaehdotusta eli LOTES-osayleiskaavan muutosta.

Lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen äänestyksen jälkeen äänin 7–2. Lautakunnan hyväksyttyä Kuningattarenrannan kaavaehdotuksen se etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 2.7. ja vielä edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 9.7.

Lautakunta hyväksyi yksimielisesti myös alueen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä muun muassa sitovan tonttijaon että rakennustapaohjeet.

Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto oli nähtävillä 7.2.–9.3.2020 välisenä aikana. Kaavaehdotuksesta saatiin 12 lausuntoa, yhtään muistutusta ei jätetty. Lausunnoissa otettiin kantaa muun muassa tulvasuojeluun, kelluvaan rakentamiseen ja pintavesivaikutuksiin. Lausuntojen ja viranomaisneuvotteluiden perusteella kaavaselostukseen tehtiin täsmennyksiä ja kaavan tulvasuojautumiseen liittyvää yleismääräystä tarkennettiin.

Muutokset olivat luonteeltaan teknisiä ja niin vähäisiä, ettei kaavamuutosta ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kuningattarenrannan alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2023.

Esityslista 25.6.2020