Planförslaget för Drottningstranden fick grönt ljus av nämnden – går vidare till stadsstyrelsens behandling

Havainnekuva Kuningattarenrannan kelluvista taloista Bildmontage på Drottningstrandens flytande hus

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlade i sitt möte på torsdag 25.6.2020 planförslaget för Drottningstranden dvs. ändring av LOTES-delgeneralplanen.

Nämnden godkände planförslaget efter omröstning med rösterna 7–2. Detta betyder att planförslaget går vidare till stadsstyrelsens behandling 2.7 och sedan ännu till stadsfullmäktige den 9.7.

Nämnden godkände enhällit också ändringen av områdets detaljplan och ändringen av detaljplanen samt bland annat bindande tomtindelningen och byggnadsanvisningarna.

Planförslaget och de material som anknyter sig till det var framlagda till påseende 7.2–9.3.2020. Det lämnades in 12 utlåtanden om planförslaget, inga anmärkningar lämnades in. I utlåtandena tog man ställning till bland annat översvämningsskydd, flytande byggnader och konsekvenser för ytvattnet. Planbeskrivningen kompletterades utifrån utlåtandena och samrådet med myndigheterna. Planens allmänna bestämmelse om översvämningsskydd preciserades.

De kompletteringar som hänförde sig till planen var små och tekniska till sin natur, därför behövdes planen inte framläggas på nytt.

På området ordnas bostadsmässa 2023.

Föredragningslistan 25.6.2020