Kuuleminen koulu- ja päiväkotiverkosta 16.3.2020 kello 18–20 Lovisavikens skolassa

Loviisan kaupunki järjestää palveluverkkoselvityksen tiimoilta maanantaina 16.3.2020 kello 18–20 Lovisavikens skolassa kuulemistilaisuuden, jossa myös käydään läpi selvitykseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia sekä lapsivaikutusten arvioinnin tuloksia.

Lomakkeella voi etukäteen lähettää kysymyksiä, vastaukset esitetään tilaisuudessa. Kysymykset on lähetettävä viimeistään 6.3.2020. Linkki sähköiseen lomakkeeseen https://link.webropolsurveys.com/S/324D8AFB077CB581

Koulu- ja päiväkotiverkon supistamisen taustalla on kaupunginvaltuuston 11.12.2019 tekemä vuoden 2020 talousarviota koskeva päätös, jonka mukaan se ei myönnä nykyisen koulu- ja päiväkotiverkon ylläpitämiseen määrärahaa 1.8.2020 alkaen, vaan kaupungin menokehitys on sopeutettava vähentyviin tulovirtoihin ja lapsimäärän vähenemiseen.

Esitys on, että Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu, Kuggomin päiväkoti ja Leikkis lakkautetaan. Pernå kyrkoby skolan oppilaiden opetus siirrettäisiin Forsby skolaan ja Teutjärven koulun oppilaiden opetus siirrettäisiin Kirkonkylän kouluun. Toiminta Kuggomin päiväkodissa ja Leikkiksessä siirtyisi keskustan alueen päiväkoteihin sekä Forsby daghem -päiväkotiin. Kuggomin päiväkodin mahdollisen lakkautuksen myötä Haddom skolan esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoidon järjestäminen on mietittävä uudelleen. Lopullisen päätöksen lakkauttamisesta tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 15.4.2020.