Loviisalaiset ehdottivat 125 eri käyttökohdetta 20 000 eurolle

Loviisassa kokeillaan ensimmäistä kertaa osallistuvaa budjetointia. Loviisalaisia pyydettiin helmikuussa ehdottamaan mihin 20 000 euroa voisi tällä budjettivuodella käyttää. Ehdotuksia tuli 230 kappaletta. Kun hyvin samanlaiset ehdotukset niputettiin yhteen, työryhmälle jäi 125 eri ehdotusta käsiteltäväksi. Työryhmä kiittelee ehdotuksien määrää, laatua ja monipuolisuutta!

Seuraavassa vaiheessa todettiin, että jotkut ehdotukset eivät täyttäneet ehtoja, esimerkiksi koska toteutus olisi aivan liian hintava tai koska kyseinen hanke on jo vireillä. Kaikki ehdotukset viedään kuitenkin anonyymeinä eteenpäin keskuksien käsiteltäviksi. On hyvin mahdollista, että jotkut voidaan vielä toteuttaa, vaikka eivät edenneetkään äänestysvaiheeseen.

Jatkoon valikoidut, eli ehdot huomioiden lähtökohtaisesti toteutettavissa olevat ehdotukset ovat nyt selvitettävinä. Kun kaikki selvitykset ovat valmistuneet, asukkaat pääsevät äänestämään toteutettavaa projektia.