Loviisalaiset kokevat oman hyvinvointinsa parantuneen

Loviisalaiset vastasivat helmikuussa 2023 kaupungin vuosittaisen hyvinvointikyselyyn. Tulokset on nyt saatu analysoitua. Asukkaiden omalle hyvinvoinnilleen antamien pisteiden keskiarvo nousi edellisvuodesta melkein joka kysymyksessä. Vastaajien määrä väheni hieman. Loviisasta osallistui noin 450 asukasta.

– Emme pysty varmuudella sanomaan, johtuuko tulos koronan vaikutuksien vähenemisestä, mutta pisteet osoittavat koetun hyvinvoinnin laajaa parantumista helmikuusta 2022 tämän vuoden helmikuuhun, toteaa hyvinvointikoordinaattori Sara Tallsten.

– Erityisen kannustavana nostaisin esille väittämän ”asuinseutusi tarjoaa sinulle mahdollisuuksia hyvään elämään tulevaisuudessa?”, jossa alle 18-vuotiaiden keskiarvo skaalalla 1–5 oli viime vuonna 3,2 ja tänä vuonna 3,6, Tallsten jatkaa.

– Toki huippupisteisiin on monella osa-alueella vielä matkaa, ja panostuksemme erityisesti nuorten hyvinvointiin jatkuvat.

Kyselyllä seurataan miten hyvinvointisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vaikuttaa kuntalaisten kokemaan hyvinvointiin.

– Tutkimme myös, nouseeko esiin asioita, joihin on tarve kohdistaa erityisiä toimenpiteitä, Tallsten toteaa.

Kyselyyn pystyi vastaamaan verkossa tai paperilomakkeella kirjastoissa, Lovinfossa, Kumppanuustalo Kulmassa sekä Ohjaamossa. Kysely lähetettiin myös Wilma-viestinä peruskoululaisten vanhemmille ja 5.–9. luokan oppilaille. Lisäksi opettajille ehdotettiin, että kyselyyn vastattaisiin mahdollisuuksien mukaan koulussa.

– Haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita sekä kouluja hyvästä yhteistyöstä, Tallsten kiittää lopuksi.

Katso kyselyn tulokset täältä.