Lovisaborna upplever att deras välbefinnande förbättrats

Lovisaborna svarade i februari 2023 på stadens årliga välfärdsenkät. Nu har resultaten analyserats. Medeltalet av de poäng som invånarna gav för sitt eget välbefinnande steg från i fjol i nästan varje fråga. Antalet personer som besvarade enkäten minskade en aning. Från Lovisa deltog cirka 450 invånare.

– Vi kan inte med säkerhet säga om resultatet beror på att effekterna av corona har minskat, men poängen visar på en bred förbättring av det upplevda välbefinnandet från februari 2022 till februari i år, konstaterar välfärdskoordinator Sara Tallsten.

– Ett särskilt uppmuntrande resultat jag gärna lyfter fram gäller påståendet ”erbjuder din hemort dig möjligheter till ett gott liv i framtiden?”. Påståendet poängsatts på en skala från 1 till 5. I fjol var under 18-åringarnas medelvärde 3,2 men i år hade de stigit till 3,6, fortsätter Tallsten.

– Visst har vi på många delområden fortfarande en bit kvar till de allra högsta poängen, och vi fortsätter satsa i synnerhet på ungdomarnas välbefinnande.

Med enkäten följer man hur genomförandet av åtgärderna i välfärdsplanen inverkar på kommuninvånarnas upplevda välbefinnande.

– Vi undersöker också om det kommer upp frågor som kräver särskilda åtgärder, konstaterar Tallsten.

Man kunde besvara enkäten på webben eller med pappersblankett på biblioteken, Lovinfo, Kompanjonskapshuset Hörnan och Navigatorn. Enkäten skickades också i ett Wilmameddelande till grundskoleelevernas föräldrar och till eleverna i årskurs 5–9. Man föreslog dessutom för lärarna att eleverna i den mån det var möjligt skulle besvara enkäten i skolan.

– Vi vill tacka alla som deltog i enkäten och skolorna för deras goda samarbete, avslutar Tallsten.

Se enkätens resultat här.