Loviisan kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 30.6.2020

Raatihuone kesällä Rådhuset på sommaren

Loviisan kaupungissa käytiin yhteistoimintalain 449/2007 mukaiset neuvottelut 19.5.–30.6.2020. Neuvotteluissa käytiin läpi kaupungin eri toimintojen säästömahdollisuuksia ja tämän perusteella laadittiin tasapainottamisohjelma vuosille 2020–2022.

Tasapainottamisohjelman esitykset säästökohteiksi on jaettu kolmeen eri kategoriaan: palveluverkon supistaminen, henkilöstövaikutukset ja -vähennykset sekä palveluiden tuottamisen supistukset ja muut säästöt.

Kategoria palveluverkon supistaminen sisältää muun muassa Koskenkylän terveysaseman, Lapinjärven terveysaseman ja Haddom skolan lakkauttamiset.

Henkilöstövaikutukset ja -vähennykset sisältävät muun muassa lähes koko henkilöstön lomauttamisen kolmeksi viikoksi sekä reilun 40 henkilön vähentämisen eläköitymisten ja avointen tehtävien täyttämättä jättämisen kautta.

Palveluiden tuottamisen supistukset ja muut säästöt sisältävät muun muassa kotihoidon kuntalisän lakkauttamisen. Lisäksi vähennetään kaupungin omistuksessa olevia kiinteistöjä ja pienennetään merkittävästi kiinteistöhuollon ostopalveluja.

Osa luonnollisen poistuman kautta tapahtuvista vähennyksistä pyritään toteuttamaan jo vuonna 2020 ja loput toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä siten, että vähennyksillä hillittävät kustannukset on pääsääntöisesti voitu jättää pois vuoden 2022 talousarviosta ja säästö toteutuu täysimääräisenä sinä vuonna.

Ehdotettavan tasapainottamisohjelman toiminnallisten muutosten ja henkilöstövaikutusten, mukaan lukien lomautusten, kustannussäästö on yhteensä arviolta 5,7 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022. Rakenteellisten säästöjen vuositaso siitä eteenpäin on arviolta 2,4 miljoonaa euroa.

Loviisan kaupungin talouden tasapainottamisohjelma 2020–2022, joka sisältää yhteistoimintamenettelyn tuloksen, viedään kaupunginhallituksen käsittelyyn 2.7.2020 ja edelleen kaupunginvaltuustolle 9.7.2020.

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, puh. 040 551 7551.