Lovisa stads samarbetsförhandlingar avslutades 30.6.2020

Raatihuone kesällä Rådhuset på sommaren

Lovisa stad förde förhandlingarna i enlighet med samarbetslagen 449/2007 19.5–30.6.2020. I förhandlingarna behandlades besparingsmöjligheter inom stadens olika verksamheter och utgående från detta utarbetades ett balanseringsprogram för ekonomin för 2020–2022.

Balanseringsprogrammets förslag till sparobjekt har indelats i tre olika kategorier: inskränkning av servicenätet, personalkonsekvenser och – minskningar samt inskränkningar i tjänsteproduktionen och övriga besparingar.

Kategorien inskränkning av servicenätet innefattar bland annat stängning av Forsby hälsogård och Lappträsk hälsogård och nedläggning av Haddom skola.

Personalkonsekvenserna och -minskningarna innefattar bland annat permittering av nästan hela personalen för tre veckor och minskning av drygt 40 personer genom pensionsavgångar och genom att inte besätta vakanta platser.

Inskränkningarna i tjänsteproduktionen och övriga besparingar innefattar bland annat att slopa utbetalning av kommuntillägg till hemvårdsstödet. Dessutom minskas antalet fastigheter som är i stadens ägo och köpta tjänster inom fastighetsskötseln minskas avsevärt.

Syftet är att genomföra en del av de minskningar som sker genom naturlig avgång redan 2020. Resten av åtgärderna ska genomföras före utgången av 2021 så att de kostnader som tyglas genom minskningar huvudsakligen har kunnat utelämnas i budgeten för 2022 och besparingen realiseras till fullt belopp det året.

Kostnadsbesparingen för de operativa ändringar och personalkonsekvenser, inklusive permitteringar, som föreslås i balanseringsprogrammet uppgår uppskattningsvis till sammanlagt 5,7 miljoner euro 2020–2022. Därefter uppgår de strukturella besparingarna på årsnivå uppskattningsvis till 2,4 miljoner euro.

Lovisa stads balanseringsprogram för ekonomin 2020–2022, som innefattar samarbetsförfarandets resultat, tas upp till behandling i stadsstyrelsen 2.7.2020 och vidare i stadsfullmäktige 9.7.2020.

Eventuella frågor besvaras av stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51.