Loviisan malli – hauskaa harrastaa – Maksutonta kerhotoimintaa tarjolla kaikille Loviisan koululaisille

Loviisan kaupunki on ollut mukana valtakunnallisessa harrastamisen Suomen malli -hankkeessa jo muutaman vuoden. Hankkeen päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Suomen mallin kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Loviisan malli – liikuntaa, valokuvausta, musiikkia ja paljon muuta

Loviisan omassa mallissa on mukana kaikki 12 koulua tai koulukeskusta. Kerhotoiminta suunniteltiin lasten ja nuorten toiveiden pohjalta sekä paikallisten toimijoiden kerhotarjonnan perusteella.

Kerhot ovat pääasiassa aina koulukohtaisia, mutta osa kerhoista on tarjolla niin, että sekä suomen- että ruotsinkielisen koulun oppilaat ovat tervetulleita mukaan.

Loviisan kaikkiin alakouluihin toteutetaan tänä vuonna monitoimikerhoja, joissa on seitsemän viikon välein vaihtuva teema ja asiantuntevat ohjaajat. Teemoja ovat muun muassa liikunta ja leikki ulkona, taide, tanssi ja liike sekä musiikki.

Kuvataidetta kerhossa

Yläkouluille on puolestaan tarjolla monipuolisesti muun muassa katutaidetta ja bänditoimintaa, ja kerhot ovat koko lukukauden mittaisia.

Koulukyydit mukana kerhopalapelissä

Koulukyytioppilaat voivat myös osallistua Loviisan mallin kerhoihin, ja kyytejä pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan, jotta kerhojen tasa-arvoinen saavutettavuus toteutuisi. Toiveena on saada Loviisan mallista kiinteä osa jokaisen koulun toimintaa, jotta kaikille löytyisi nimenomaan se mieluinen tekeminen ja tapa harrastaa. Parhaimmillaan koulussa kokeiltu johtaa elinikäisen, säännöllisemmän ja tavoitteellisemman harrastuksen pariin, josta on iloa koko elämän.

Kaikkien koulujen kerhotoimintaan on mahdollista tutustua Loviisan mallin sivuilla Loviisan malli – hauskaa harrastaa – Loviisan kaupunki, josta löytyy jokaisen koulun kerhojuliste. Kaikki toiminta on maksutonta.

Loviisan mallia koordinoi Loviisan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yhdessä koulutoimen kanssa. Projektikoordinaattorina on liikunnanohjaaja Karolina Hovi. Lisätietoja hankkeesta loviisanmalli@loviisa.fi.