Lovisamodellen – skoj med hobby – Avgiftsfri klubbverksamhet för alla skolelever i Lovisa

Lovisa stad deltar i det riksomfattandeprojektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, vars huvudsyfte är att öka barns och ungas välbefinnande. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en avgiftsfri hobby som de tycker om.

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats och samarbete mellan skola och hobbyaktörer.

Målgruppen för Finlandsmodellen är årskurserna 1–9 samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna.

Lovisamodellen – idrott, fotografering, musik och mycket mera!

Alla 12 skolor eller skolcentrum deltar i Lovisas egen modell. Klubbverksamheten planerades utifrån barnens och ungdomarnas önskemål samt på basis av de klubbar som erbjuds av lokala aktörer.

Klubbarna är i huvudsak alltid skolspecifika, men vissa klubbar erbjuds så att elever från både finska och svenska skolor är välkomna att delta.

I alla lågstadieskolor i Lovisa ordnas klubbarna i år som mångsidiga klubbar med sakkunniga klubbledare och växlande teman, bland annat: idrott och lek ute, konst, dans och rörelse samt musik. Ett tema pågår 7 veckor i rad.

Högstadieelevernas klubbar pågår en hel termin och erbjuder mångsidiga möjligheter bland annat till gatukonst och spel i band.

Idrott i klubben

Skolskjutsarna med i klubbpusslet

Skolskjutselever kan också delta i Lovisamodellens klubbar, och vi försöker ordna skjutsar i den mån det är möjligt för att säkerställa lika tillgång till klubbarna. Förhoppningen är att så småningom etablera Lovisamodellen som en fast del av varje skolas verksamhet så att alla skulle kunna hitta just den hobby som de gillar. I bästa fall leder det som eleven provat på i skolan till en livslång, regelbunden och mer målinriktad hobby som ger glädje hela livet ut.

Du kan bekanta dig med skolornas klubbverksamhet på Lovisamodellens webbsidor Lovisamodellen / Skoj med hobby / Lovisa stad, där det finns klubbaffischer för varje skola. All verksamhet är avgiftsfri.

 

Lovisamodellen koordineras av kultur- och fritidstjänsterna tillsammans med skolväsendet. Idrottsinstruktör Karolina Hovi är projektkoordinator. För ytterligare information om projektet skicka e-post till adressen loviisanmalli@loviisa.fi.