Mikä ihmeen hulevesimaksu?

Hulevesimaksu perustuu lakiin, jonka myötä hulevesien hallinta ja vastuu hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella siirtyi kunnalle.

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti hulevesimaksun käyttöönotosta 19.9.2018. Ensimmäiset laskut lähetettiin kiinteistöjen omistajille tai niiden haltijoille vuoden 2020 alussa. Aikaisemmin hulevesimaksu sisältyi jätevesimaksuun. Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Monille laskun saaneelle kaupunkilaiselle lasku ja sen tarkoitusperä on ollut epäselvä, ja kaupungille on maksujen lähettämisen jälkeen osoitettu kirjallisia muistutuksia kaikkiaan noin 200. Niitä käsitellään parhaillaan. Muistutuksen jättäneille pyritään vastaamaan kolmen, neljän viikon kuluessa. Kaupungin verkkosivustolle on avattu hulevesimaksuun liittyvä kysymys- ja vastausosio, johon kootaan keskeiset esiin tulleet kysymykset ja niiden vastaukset.

Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, jonka taustalla on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä vesihuoltolain uudistus vuonna 2014. Uudistus tarkoitti sitä, että vastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä erillisen hulevesimaksun hulevesien hallinnan järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

Loviisassa hulevesijärjestelmän laajuudeksi vahvistettiin asemakaava-alue, jonka piiriin kuuluu noin 4 600 rakennettua kiinteistöä. Kaupunki osallistuu hulevesien hallinnasta koituviin kustannuksiin yleisten alueiden osalta. Hulevesimaksuista saadut tuotot käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.

Hulevesimaksu peritään kaikilta hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevilta kiinteistöiltä, vaikka alueella ei olisikaan hulevesiviemäriä tai kiinteistöä ei jostain syystä voi liittää olemassa olevaan hulevesiviemäriin. Hulevesimaksu perustuu kiinteistön sijaintiin asemakaava-alueella eikä siitä voi saada vapautusta.

 Kysymys- ja vastaussivun löydät täältä: https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/yleiset-alueet/yleista-hulevedesta-ja-maksusta/