Palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaus ja liikkumista tukevien palvelujen toimintaohje perusturvalautakunnassa

Lyckanin piha

Loviisan perusturvalautakunta kokoontuu torstaina 15.4.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa lisämäärärahaesitys palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaukseen ja liikkumista tukevien palvelujen toimintaohje Itä-Uudellamaalla.

Palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaustöiden yhteydessä rakennuksesta on löydetty rakennusvirheitä. Ullakolla sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen kattorakenteet ovat lahonneet noin 30 m2:n alueelta puutteellisen tuuletuksen takia. Lisäksi on tehty joukko pienempiä havaintoja korjaustarpeista, joista joudutaan huolehtimaan samalla. Nämä joudutaan lisäämään hankkeen korjausohjemaan. Ehdotuksen mukaan perusturvalautakunta esittäisi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että palvelutalo Onnelan vanhan osan korjaukseen myönnetään 185 000 euron lisämääräraha vuodelle 2021.

Lautakunta käsittelee myös Itä-Uudenmaan kuntien liikkumista tukevia palveluja koskevaa toimintaohjetta. Liikkumista tukevia palveluita voidaan järjestää sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella. Ohje koskee myös erityishuollon kuljetuksia. Toimintaohjeella luodaan alueellisesti yhtenäiset ohjeet palvelujen myöntämiseen ja käyttöön. Toimintaohje tulisi voimaan, kun osallistujakuntien toimielimet ovat sen hyväksyneet.

Perusturvalautakunnan esityslista 15.4.2021