Renoveringen av servicehuset Lyckans gamla del och verksamhetsanvisningar om tjänster som stöder rörlighet i grundtrygghetsnämnden

Lyckanin piha

Lovisa grundtrygghetsnämnd sammanträder torsdagen 15.4.2021 på distans. På föredragningslistan är bland annat ett förslag till tilläggsanslag för renoveringen av servicehuset Lyckans gamla del och verksamhetsanvisningar för kommunerna i östra Nyland om tjänster som stöder rörlighet.

I samband med renoveringsarbetet av servicehuset Lyckans gamla del har det uppdagats byggnadsfel i byggnaden. Takkonstruktionerna i ventilationsmaskinrummet på vinden har murknat på ett 30 m2 stort område på grund av bristfällig vädring. Utöver detta har det uppdagats en grupp mindre reparationsbehov som behöver skötas samtidigt. Dessa behöver innefattas i projektets renoveringsprogram. Enligt förslaget skulle grundtrygghetsnämnden föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att renoveringen av servicehuset Lyckans gamla del beviljas ett tilläggsanslag på 185 000 euro för 2021.

Nämnden behandlar i sitt möte också bland annat verksamhetsanvisningarna för kommunerna i östra Nyland om tjänster som stöder rörlighet. Sådana tjänster kan ordnas utifrån socialvårdslagen eller lagen om service och stöd på grund av handikapp. Anvisningarna gäller även för transporter inom specialomsorgen. Med verksamhetsanvisningarna skapas regionalt enhetliga riktlinjer för beviljande och användning av tjänster. Verksamhetsanvisningarna skulle träda i kraft när deltagarkommunernas verksamhetsorgan har godkänt dem.

Grundtrygghetsnämndens föredragningslista 15.4.2021