Ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan korvaava palvelu kasvatus- ja sivistyslautakunnan kokouksessa 1.12.2021

Loviisan kaupungin kasvatus- ja sivistyslautakunta kokoontuu keskiviikkona 1.12.2021 käsittelemään muun muassa korvaavaa palvelua ryhmäperhepäiväkoti Krisumajalle.

Yksityisen ryhmäperhepäiväkoti Krisumajan yrittäjät ovat 16.11.2021 tiedottaneet asiakkailleen päätöksestään lopettaa päiväkotinsa toiminta vuoden 2021 lopussa. Loviisan keskustassa toimiva Krisumaja palvelee tällä hetkellä kymmentä perhettä. Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslistassa ehdotuksena on kevätkauden 2022 osalta siirtää toiminta nykyisessä muodossaan ja nykyisillä aukioloajoilla kaupungin järjestettäväksi. Seuraavaa lukuvuotta ajatellen varhaiskasvatus ja tilapalvelut ovat selvittäneet kahta vaihtoehtoa; toiminnan jatkamista Krisumajan nykyisissä tiloissa tai Rauhalan päiväkodin yhteyteen hankittavat väistötilat, joihin perustettaisiin kaksi lapsiryhmää. Vaihtoehto nostaisi varhaiskasvatuksen lapsikapasiteettiä 23 paikalla nykyisestä.

Kokouksessa käsitellään myös Loviisan kaupungin perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa sekä siihen liittyvän asianomaisille huoltajille suunnatun, tammikuussa 2021 tehdyn kyselyn tulokset.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityslista 1.12.2021