Ersättande tjänst för gruppfamiljedaghemmet Krisumaja behandlas i nämnden för fostran och bildning 1.12.2021

Lovisa stads nämnd för fostran och bildning sammanträder onsdag 1.12.2021 för att behandla fortsättningen för gruppfamiljedaghemmet Krisumaja.

Företagarna för det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumaja har 16.11.2021 meddelat sina kunder om sitt beslut att avsluta daghemmets verksamhet vid utgången av 2021. Krisumaja som har verksamhet i Lovisa centrum betjänar för tillfället tio familjer. I sammträdets föredragningslista föreslås för den kommande vårterminens del att staden övertar verksamheten i sin nuvarande form och med nuvarande öppethållningstider. Med tanke på nästa läsår har småbarnspedagogiken och lokaltjänsterna utrett två alternativ; att fortsätta verksamheten i Krisumajas nuvarande utrymmen eller att det skaffas tillfälliga utrymmen till Fredsby daghem för två nya barngrupper, vilket skulle ge småbarnspedagogiken mera utrymme och en höjning av barnkapaciteten med 23 platser.

På sammanträdet behandlas även morgon- och eftermiddagsverksamhetens verksamhetsplan inom den grundläggande utbildningen samt resultatet av den relaterade enkäten som utfördes bland vårdnadshavarna i januari 2021.

Nämnden för fostran och bildnings föredragningslista 1.12.2021