Saaristotien liikenne siirtyy uudelle tielinjaukselle keskiviikkona 22.12.2021 kello 7

Saaristotien uusi tielinjaus on valmis ja liikenne siirretään kulkemaan uutta tielinjausta pitkin keskiviikkona 22.12.2021 kello 7. Saaristotien vanha tieosuus suljetaan kokonaisuudessaan. Kaikki liikenne Saaristotielle ohjataan kulkemaan uudesta Mannerheiminkadun ja Saaristotien risteyksestä. Liikenneopasteita päivitetään ja kaikki opasteet ovat paikoillaan viimeistään viikolla 2.

Uusi tieosuus on viikolla 50 saanut väliaikaisen valaistuksen. Tieosuus on pohjapäällystetty. Kevyen liikenteen väylä on sorapäällysteinen. Sekä valaistus että asfaltointi viimeistellään keväällä.

Liikenne kylmäasemalle ja ekopisteelle siirtyy kulkemaan Saaristotien uuden tielinjauksen kautta. Kylmäaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös ekopisteen toiminta jatkuu normaalisti.

Saaristotien uusi tielinjaus liittyy vuoden 2023 asuntomessualueen Kuningattarenrannan rakentamiseen.

Lisätietoja:

Markus Lindroos, infrastruktuuripäällikkö, puh. 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

Teemu Salo, aluevalvoja, puh. 040 548 5051, teemu.salo@loviisa.fi