Trafiken på Skärgårdsvägen flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen är klar och trafiken flyttas till den nya vägsträckningen onsdag 22.12.2021 klockan 7. Den gamla vägsträckningen av Skärgårdsvägen stängs helt av. All trafik till Skärgårdsvägen styrs via den nya korsningen av Mannerheimgatan och Skärgårdsvägen. Vägmärken uppdateras och alla vägmärken finns på plats senast vecka 2.

Den nya vägsträckningen fick tillfällig belysning förra veckan. Vägsträckan har bottenbeläggning. Lättrafikleden är grusbelagd. I vår får vägsträckningen den slutliga belysningen och asfalteringen.

Passagen till kallstationen och ekopunkten flyttas till den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen. Kallstationens verksamhet fortsätter normalt. Också ekopunkten betjänar normalt.

Den nya vägsträckningen för Skärgårdsvägen ingår i byggandet av bostadsmässområdet Drottningstranden inför Bostadsmässan 2023.

Mer information:

infrastrukturchef Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, markus.lindroos@loviisa.fi

områdesövervakare Teemu Salo, tfn 040 558 40 60, teemu.salo@loviisa.fi