Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimus sekä lausunto ydinjätteen käsittelyohjelmasta kaupunginhallituksessa

Loviisan kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 8.3.2021 etäkokoukseen. Esityslistalla on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimus Loviisan ja Lapinjärven välillä ja lausunto ydinjätteen käsittelyohjelmasta.

Kaupunginhallitus käsittelee Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusopimuksen päivittäminen. Sopimuksessa sovitaan esimerkiksi siitä, kuinka usein Lapinjärvellä on lääkärin tai terveydenhoitajan palveluita. Kaupunginhallitus käsittelee sopimusta ja sen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyy päivitetyn sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden palvelusopimuksen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Loviisan kaupungilta ydinjätteen käsittelyohjelmasta. Lausuntoesityksessä Loviisan kaupunki painottaa, miten tärkeää on, että loppusijoitus tapahtuu yhdessä paikassa, kun ajatellaan sekä turvallisuutta että kustannustehokkuutta. Ydinvoimalaitoksissa tapahtuvan väliaikaisen varastoinnin on kuitenkin täytettävä erittäin korkeat vaatimukset. On tärkeää, että jäte käsitellään siten, että säteilyn määrä vähenee. Lisäksi pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kuljetus loppusijoituspaikkaan järjestetään turvallisesti. Kaupunginhallitus päättää lausunnon antamisesta työ- ja elinkeinoministeriölle.

Kaupunginhallituksen esityslista 8.3.2021