Serviceavtal om social- och hälsovårdstjänster och utlåtande om handlingsplanen för kärnavfall i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen sammanträder på måndag 8.3.2021 på distans. På föredragningslistan finns bland annat uppdatering av serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster mellan Lovisa och Lappträsk samt stadens utlåtande om handlingsplanen för kärnavfall.

Stadsstyrelsen behandlar uppdatering av serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun. I avtalet har man till exempel avtalat om hur ofta det finns läkar- eller hälsovårdartjänster i Lappträsk. Stadsstyrelsen behandlar avtalet och efter det godkänner stadsfullmäktige det uppdaterade serviceavtalet om social- och hälsovårdstjänster.

Arbets- och näringsministeriet har bett om ett utlåtande av Lovisa stad om handlingsplanen för kärnavfall. I förslaget poängterar Lovisa stad betydelsen av slutförvaring på ett ställe både med tanke på säkerhet och på kostnadseffektivitet. Den tillfälliga lagringen som sker på anläggningsplatserna ska dock uppfylla extremt höga krav. Det är viktigt att avfallet behandlas i syfte att minska på strålningen. Därtill bör man fästa största vikt vid att transporten till slutförvaringen ordnas tryggt. Stadsstyrelsen beslutar om att ge utlåtandet åt arbets- och näringsministeriet.

Stadsstyrelsens föredragningslista 8.3.2021