Valkon koulua kunnostetaan kesän aikana

Valkon koulun rakennukset

Valkon koulussa tehdään kesän aikana kunnostustöitä, joiden yhteydessä kellaritilat poistetaan koulun käytöstä lopullisesti.

Koulukiinteistön kellarikerroksessa tehtiin hajuhaittojen takia huhtikuussa kuntotutkimus. Kuntotutkimusraportin mukaan kellaritiloissa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurio. Kellaritiloissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua yläpuolella oleviin tiloihin ja aiheuttaa tiloissa tunkkaista hajua.

Kuntotutkimuksen laatinut asiantuntija on tehnyt ehdotuksen kellarikerroksen välipohjan tiivistyskorjaustyöstä. Kesällä 2020 tehtävissä kunnostustöissä kellari poistetaan käytöstä ja se osastoidaan ja alipaineistetaan siten, ettei ilma pääse kulkeutumaan kellarista koulutiloihin. Koulun wc-tilat ovat sijainneet kellarissa, joten uudet wc:t rakennetaan ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen. Opetustiloihin rakennetaan tulo- ja poistoilman vaihto. Tilat siivotaan korjausten jälkeen huolellisesti.

Kunnostustyöt valmistuvat syyslukukauden alkuun mennessä. Korjaustoimenpiteiden toimivuutta seurataan jatkossa.

Polygon Finland Oy:n laatima kuntotutkimusraportti (linkki verkkosivuille):  https://www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupungin-omat-rakennukset/sisailma/valkon-koulu/

Lisätietoja: tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh. 0440 555 412, antti.kinnunen@loviisa.fi