Muutoksia HUS Kuvantamisen sähköiseen ajanvaraukseen

HUS Diagnostiikkakeskuksen Kuvantamispalvelut siirtyvät käyttämään Apotti potilastietojärjestelmää 24.4.2021.

Apotin käyttöönoton myötä potilaiden itse tekemät ajanvaraukset siirtyvät Maisa-potilaspalveluun 26.4. alkaen.

Muutokset koskevat ajanvarauksia, joita potilaat ovat aiemmin voineet itse tehdä HUS Ajanvarauksen (ajanvaraus.hus.fi) palvelun kautta.

Maisaa voivat käyttää kaikki Uudenmaan alueen kuntien asiakkaat, joille on tehty HUSiin kuvantamispyyntö tai -määräys omalta terveysasemalta.

Lisätietoja HUS tiedote 13.4.2021 – Muutoksia HUS Kuvantamisen sähköiseen ajanvaraukseen