Ändringar i den elektroniska tidsbokningen till HUS Bilddiagnostik

HUS Bilddiagnostik tar i bruk patientinformationssystemet Apotti 24.4.2021.

Från och med 26.4.2021 överflyttas den elektroniska tidsbokningar till patienttjänsten Maisa, förändringen gäller de tidsbokningar som patienten gör själv.

Möjligheten att boka en tid via tjänsten Tidsbokning (ajanvaraus.hus.fi) upphör helt.

Som boende i Nyland kan du boka en tid till vissa bilddiagnostiska undersökningar via patienttjänsten Maisa. Tidsbokningen kräver alltid en remiss för HUS bilddiagnostik.

Mera information: HUS informerar 13.4.2021 – Ändringar i den elektroniska tidsbokningen till HUS Bilddiagnostik