Haja-asutuksen jätevesijärjestelmä laitettava kuntoon ranta- ja pohjavesialueilla

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien kunnostamisen aikaraja on umpeutunut 31.12.2019 ranta- ja pohjavesialueilla. Kaikki kiinteistöjen omistajat eivät kuitenkaan ole tätä lakia noudattaneet. Siksi Loviisan kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu lähettää kevään aikana kirjeen koskien jätevesijärjestelmien uudistamista. Kirje sisältää ohjeet uudistuksen toteuttamiseksi sekä poikkeamiskriteerit.

Milloin jätevesijärjestelmä on uusittava?

Jätevesijärjestelmän uudistaminen koskee kiinteistöjä, jotka sijaitsevat vesiensuojelullisesti pilaantumiselle herkillä pohjavesi- ja ranta-alueilla. Jätevesijärjestelmä tulee uusia, mikäli kiinteistösi sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöistä tai merestä, tai pohjavesialueella.

Suomen vesistöjen suuri ongelma on rehevöityminen. Haja-asutusalueiden jätevedet voivat osaltaan pilata pohja- ja rantavesiä, myös kiinteistön lähellä olevien purojen ja jokien vedenlaatu saattaa heiketä.

Lisätietoa antaa:

Loviisan kaupunki 

Veera Männikkö
ympäristövalvoja
p. 040 843 7367
veera.mannikko@loviisa.fi

Maija Lehtomäki
ympäristönsuojelutarkastaja
p. 040 777 3460
maija.lehtomaki@loviisa.fi