Avloppsvattensystemen i glesbygden måste sättas i skick på strand- och grundvattenområden

Tidsfristen för iståndsättning av avloppsvattensystemen i glesbygdsområden har gått ut 31.12.2019 för strand- och grundvattenområden. Alla fastighetsägare har dock inte följt denna lag. Därför skickar Lovisa stads byggnadstillsyn och miljövård ut ett brev om förnyandet av avloppsvattensystem under våren. Brevet innehåller anvisningar om hur avloppsvattensystemen ska förnyas samt kriterier för undantag.

När behöver avloppsvattensystemet förnyas?

Förnyande av avloppsvattensystem gäller fastigheter som ligger på grundvatten- och strandområden, vilka ur vattenskyddsperspektiv är känsliga områden för förorening. Avloppsvattensystemet behöver förnyas om din fastighet ligger inom 100 meter från ett vattendrag eller havet, eller på grundvattenområde.

Eutrofiering är ett stort problem i finländska vattendrag. Avloppsvatten från glesbygden kan bidra till förorening av grund- och strandvatten, och vattenkvaliteten i bäckar och åar nära fastigheten kan också försämras.

Närmare information:

Lovisa stad 

Veera Männikkö
miljöövervakare
tfn 040 843 73 67
veera.mannikko@loviisa.fi

Maija Lehtomäki
miljövårdsinspektör
tfn 040 777 34 60
maija.lehtomaki@loviisa.fi