Kaupunginvaltuuston kokous ja kyselytunti asuntomessuista 16.2.2022 – Seuraa suoraa lähetystä

Loviisan Seurahuone. Lovisa Societetshus.

Loviisan kaupunginvaltuusto kokoontuu keskiviikkona 16.2.2022 kello 18 Seurahuoneella, osoitteessa Kuningattarenkatu 24, 07900 Loviisa. Kokouksen aluksi jaetaan tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit. Kokousta seuraa kyselytunti, jonka aikana vastataan valtuutettujen kysymyksiin vuoden 2023 asuntomessuista Loviisassa. Kokousta ja kyselytuntia voi seurata ensisijaisesti suorana verkkolähetyksenä. Jos tulet paikan päälle, noudatathan koronaturvallisuusohjeita.

Kokouksessa käsitellään muun muassa Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointikertomusta vuosilta 20172020 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 20212024 sekä Lasten ja nuorten hyvinvointikertomusta vuosilta 20172020 ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 20212024. Kokouksen jälkeen pidetään kyselytunti, jonka aikana vastataan valtuutettujen ennakkoon jättämiin kysymyksiin. Kysymykset koskevat vuoden 2023 asuntomessuja Loviisassa. Kysymykset ja lisätietoa kyselytunnista löytyvät artikkelin lopusta.

Kaupunginvaltuuston kokous lähetetään suorana verkkolähetyksenä tässä:

Asukkaita kehotetaan seuraamaan kokousta verkossa, mutta sitä voi tulla myös seuraamaan paikan päälle Seurahuoneelle. Noudatathan koronaturvallisuusohjeita: käytä kasvomaskia, desinfioi kätesi, pidä etäisyyttä muihin ja tule paikalle vain terveenä.

Kaupunginvaltuuston esityslista 16.2.2022

Kyselytunti 16.2.2022 – kysymykset

– Kuinka suuren kokonaisrasituksen investointi aiheuttaa Loviisalle mukaan lukien vesiliikelaitoksen kustannukset ja muut vastaavat kustannukset, joilla on välitön tai välillinen vaikutus Loviisan tai Loviisan asukkaiden talouteen tai palvelutasoon?

– Mitkä osa-alueet ovat tarvinneet lisärahoitusta ja kuinka paljon osa-aluetta kohti siinä tapauksessa? (Kysymys koskee koko aluetta, myös Valintatalon purkua.)

– Kuinka suuret olivat alueen suunnittelukustannukset (mukaan lukien konsulttipalkkiot ja tutkimukset)?

– Milloin elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta on päättänyt ruoppausmassojen kuivausaltaiden rakentamisesta (väliallastaulukossa)?

– Koska ruoppausta ei ole vielä aloitettu, tarkoittaa se, että ruoppaus voidaan aloittaa aikaisintaan heinäkuussa 2022. Ruoppausten ajan tiet, joilla ruoppausmassoja ajetaan, eivät ole ajokunnossa. Miten tämä vaikuttaa keskiosan rakentamiseen?

– Aiemmin sanottiin, että rakentamisella on huomattava paikallisia yrityksiä työllistävä vaikutus. Onko paikallisia yrityksiä toistaiseksi huomattavasti työllistetty (alihankkijoina)? Missä määrin (osuus kaikista töistä) ja miten monta yritystä siinä tapauksessa?

Lisätietoa kyselytunneista

Kyselytunti pidetään tarvittaessa valtuutettujen esittämien kirjallisten kysymysten käsittelemistä varten. Kyselytunti pidetään välittömästi valtuuston kokouksen päätyttyä ja se on ajallisesti rajattu yhden tunnin kestäväksi. Kyselytunnista ilmoitetaan valtuutetuille kokouskutsun yhteydessä. Valtuutetulla on oikeus esittää kaupunginhallitukselle ja johtaville viranhaltijoille kyselytunnilla vastattavaksi lyhyitä, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kunnan hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista.

Kysymys on toimitettava kirjallisena kaupunginkansliaan viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuston kokousta. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Saatuaan kaupunginhallitukselta tai johtavilta viranhaltijoilta vastauksen kysymyksen esittäjällä on oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lisäkysymystä. Jokaisella valtuustoryhmällä on mahdollisuus tehdä kaksi asiaan liittyvää lisäkysymystä. Kysymys on rajattu yhden minuutin mittaiseksi. Kysymysten johdosta ei käydä keskustelua eikä tehdä päätöstä.

Kirjallisesti kaupunginkansliaan ajoissa toimitettu kysymys ja siihen annettava vastaus jaetaan valtuustokokouksen yhteydessä valtuutetuille sekä toimitetaan sähköisessä muodossa myös lehdistölle.

Puheenjohtajana kyselytunnilla toimii valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kyselytunti on julkinen.