Kehitys- ja konsernijaosto ja maaseutulautakunta kokoontuvat torstaina 20.2.

Kehitys- ja konsernijaosto keskustelee torstaina 20.2.2020 kokouksessaan Loviisan Asunnot Oy:n sekä Loviisan Kiinteistöhuolto Oy:n tilanteesta. Maaseutulautakunnassa esillä muun muassa yksityisteiden avustukset.

Kehitys- ja konsernijaosto käy kokouksessaan läpi Valkon kolmion tilannetta ja tulevia hankkeita asuntomessuihin liittyen. Kehitys- ja konsernijaosto valitsee myös edustajat Loviisan Satama Oy:n sekä Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n yhtiökokouksiin sekä nimeää jäsenet viimeksi mainitun yhtiön hallitukseen. Jaosto nimeää ehdokkaansa myös Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokoukseen, yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi sekä hallintoneuvostoon.

Jaosto käsittelee myös ehdotusta kuntayhtymä Inveonista irtaantumisesta.

Kehitys- ja konsernijaoston esityslista 20.2.2020.

Tieavustuksia ja peltojen vuokra-asioita maaseutulautakunnassa

Maaseutulautakunta käsittelee kokouksessaan 20.2.2020 muun muassa yksityisteiden avustuksia vuosille 2020–2021 sekä Skinnarby-Andersby-Hommansby –tieosuuskunnan perusparannusavustusta vuodelle 2020. Tiekunnalla on aikomus rakennuttaa uusi silta Loviisanjoen yli Andersbyssä. Nykyinen silta on huonokuntoinen eikä kestä raskaita kuljetuksia. Hankkeen kustannusarvio on 262 880 euroa. Hankkeelle on myönnetty valtionavustusta. Maaseutulautakunta päättänee avustusosuudesta myöhemmin.

Maaseutulautakunta päättänee pyytää vuokratarjouksia neljän vuoden vuokrasopimuksista kaupungin pelloista Pernajassa ja Antinkylässä. Lisäksi Ruotsinpyhtään ja Pernajan Sockenängarna –alueiden vuokrasopimuksia jatkettaneen, mikäli alueiden myynti ei toteudu ennen viljelykauden alkua.

Lautakunta käsittelee myös valtuustoaloitetta koskien Loviisanlahden verkkokalastussääntöjä.

Maaseutulautakunnan esityslista 20.2.2020.