Loviisan kaupunki haluaa tukea yhdistyksiä ympäristön suojelussa – Avustusten haku on käynnissä!

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää avustuksia rekisteröityneille yhdistyksille ympäristöä suojeleviin kehittämiskohteisiin. Avustuksella halutaan auttaa mahdollisimman monia yhdistyksiä toteuttamaan ympäristöä suojelevaa toimintaa ja kehittämään sitä. Se voi liittyä esimerkiksi tiedon jakamiseen ympäristön tai lähiluonnon monimuotoisuudesta – luennot, tutkimukseen ympäristöstä tai vaikkapa kukkakeitaan rakentamisesta pölyttäjiä varten. Vesistöistä on myös huolehdittava, joten avustusta voi hakea esimerkiksi järven kunnostamiseen. Myös haitallisen vieraslajin kitkemistalkoisiin voi saada avustusta. (Kuvassa)

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristönsuojelun edistäminen. Ympäristönsuojelun tavoitteena on tarjota asukkaille terveellinen, viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö. Monimuotoisuus toteutuu myös lähiluonnossa.

Avustuksen hakeminen

Hakemuslomakkeet ovat haettavissa asiakaspalvelutoimisto Lovinfosta, Mariankatu 12 A, tai ladattavissa osoitteesta www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/avustukset/.

Hakemukseen tulee liittää toiminta- tai kampanjasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, sekä viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 31.3.2023 klo 15.30 osoitteeseen ymparisto@loviisa.fi, asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon tai postitse osoitteeseen Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901 Loviisa. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Ympäristöterveisin,

Loviisan kaupunki

Heidi Lyytikäinen
ympäristöpäällikkö
p. 0440 555 373