Lovisa stad vill stöda föreningar i att skydda miljön – Understöd kan sökas nu!

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljar registrerade föreningar understöd för miljöskyddande utvecklingsobjekt. Syftet med stödet är att hjälpa så många föreningar som möjligt i att genomföra och utveckla miljöskyddsverksamhet. Det kan till exempel handla om att dela med sig av information om miljöns eller närnaturens mångfald – föreläsningar, forskning om miljön eller till exempel om att bygga en blomsterträdgård för pollinerare. Man måste också ta hand om vattendragen, så understöd kan sökas till exempel för restaurering av en sjö. Man kan få understöd till exempel för utrotningstalko av skadliga främmande arter. (I bilden)

Till Lovisa stads miljövårdsuppgifter hör att främja miljöskyddet. Syftet med miljöskyddet är att ge invånarna en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö. Denna mångfald återspeglas också i närnaturen.

Att ansöka om understöd

Ansökningsblanketter finns att hämta på kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A. De finns också att ladda ner från adressen www.loviisa.fi/sv/boende-och-miljo/miljo-och-natur/miljovard/understod/.

Till ansökan ska bifogas verksamhets- eller kampanjplan och en budget för 2023 samt senaste verksamhetsberättelse och bokslut.

Ansökningarna ska lämnas in senast 31.3.2023 klockan 15.30 till adressen ymparisto@loviisa.fi, kundservicekontoret Lovinfo eller per post till adressen Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad, PB 77, 07901 Lovisa. Försenade ansökningar godkänns inte.

Miljöhälsningar

Lovisa stad

Heidi Lyytikäinen
miljöchefen
tfn 0440 555 373