Muutoksia Loviisan koronarajoituksiin 2.6.2021 alkaen: yksityistilaisuuksien osallistujamäärää ei enää rajoiteta

koronavirus

Loviisan kaupungissa voimassa oleviin koronarajoituksiin ja -suosituksiin on tullut muutoksia 2.6.2021 alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusien päätöksien mukaisesti. Kaupungin aiempi suositus yksityistilaisuuksien henkilömäärän rajaamisesta poistuu.

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitukset poistuivat, lähikontakteja vältettävä edelleen

Itä-Uudenmaan kuntien alueella voidaan järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta. Sisätiloissa järjestettävissä yli 10 hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla kuitenkin mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan.

Yli 50 henkilön ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy myös olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli 10 henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain hygieniavaatimuksia esimerkiksi asiakkaille tarjottavasta mahdollisuudesta käsien puhdistamiseen ja oleskelun väljästä järjestämisestä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tiedote 1.6.2021: Kokoontumisrajoituksia lievennetään Etelä-Suomessa 2.6.

Asiakastilojen turvavälivelvoite poistui

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myös kumonnut 2.6.2021 alkaen Itä-Uudenmaan kuntien alueella voimassa olleen päätöksen lähikontaktien rajoittamisesta yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa.

Kaikki Loviisan kaupungin koronarajoitukset ja -suositukset löydät Ajankohtaista koronaviruksesta -sivuilta