Loviisan varhaiskasvatus: Positiivisella diskriminaatiolla varhaista tukea

Opetushallitus asetti haettavaksi valtion erityisavustuksen varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi vuosille 2019–2020. Avustuksella tuetaan toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisähenkilöstöä.

Loviisan hankesuunnitelmalle myönnettiin 36 000 euron avustus. Hankerahoituksen avulla olemme palkanneet varhaiskasvatukseen hankeopettajan Hanna Heiskarin kehittämään yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajien kanssa jaksottaista tukea. Jaksottainen tuki sisältää erilaisia peruspedagogiikkaa tukevia toimenpiteitä.

Sellaiset lapset, joilla on neuropsykiatrisia (nepsy) erityispiirteitä, ja jotka näin ollen tarvitsevat eniten tukea, ovat kehittämishankkeen keskiössä. Nepsy-lapset tarvitsevat usein ohjausta ja tukea arjen sujumisessa ja sosiaalisissa suhteissa kavereiden kanssa. Tukea tarvitseville lapsille voidaan hankeopettajan avulla antaa vaikuttavaa tukea nopeasti ja tehokkaasti varhaisessa vaiheessa. Lapsiryhmässä työskennellessään hankeopettajan havainnoinnilla on tärkeä rooli. Tehtyjen havaintojen pohjalta käydään keskustelua lapsiryhmän tiimin kanssa ja sovitaan toimintatavoista yhdessä erityisopettajan ja lapsiryhmän varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Hankkeen myötä pyritään lisäämään päiväkodin arkitoimintojen tietoista tehostamista ja suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia sekä muokkaamista lapsen tarpeiden mukaiseksi. Kehittämishankkeen tavoitteena on käynnistää ja toteuttaa jaksottaista tukea osana päiväkotiryhmän normaalia toimintaa.

Haluamme myös kehittää jaksoittaista tukea niin, että sen avulla tarjotaan tarvittaessa yksilöllinen siirtyminen uuteen lapsiryhmään varhaiskasvatuksessa tai varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen nivelvaiheessa. Jaksoittaisen tuen kesto vaihtelee tarpeen mukaan Loviisan alueen eri varhaiskasvatusyksiköissä. Hankeopettajaresurssia ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun.

Lisätietoja: varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, puh. 044 349 3132, sofia.hoff@loviisa.fi