Tiekuntien hakemukset Maaseutulautakunnassa

Maaseutulautakunta kokoontuu seuraavan kerran Liljendalissa 30.9.2021. Kokouksessa käsitellään muun muassa tiekuntien perusparannusavustushakemukset.

Kuusi tiekuntaa on hakenut perusparannusavustusta ensi vuodelle (2022). Kyseiset tiekunnat ovat Blybergs väglag, Furunäs-Edö tiekunta, Harmaaniemen tiekunta, Härpe-Stensunds väglag, Sarvlaks gamla landsvägs väglag ja Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag. Maaseutulautakunta käsittelee hakemukset tässä kokouksessa.

Lisäksi kokouksessa valitaan Loviisan kaupungin edustajat tiekuntien kokouksiin ja käsitellään vuoden 2022 talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa.

Tiedoksi annetaan että Versowood Oy valittiin suorittamaan talousmetsien hakkuut ja hoitotyöt 2021.

Esityslista 30.9.2021