Väglagens ansökningar i Landsbygdsnämnden

Landsbygdsnämnden sammanträder i Liljendal 30.9.2021 och behandlar bland annat väglagens ansökningar om grundförbättringsbidrag.

Sex väglag lämnade in ansökan om grundförbättringsbidrag för 2022 inom utsatt tid. Dessa väglag är Blybergs väglag, Furunäs-Edö väglag, Harmaaniemen tiekunta, Härpe-Stensunds väglag, Sarvlaks gamla landsvägs väglag och Skinnarby-Andersby-Hommansby väglag. Ansökningarna behandlas av landsbygdsnämnden på detta möte.

På sammanträdet väljer man också Lovisa stads representanter till väglagsmöten och behandlar budget och personalplan för år 2022.

Till känna ges att Versowood Oy valdes för att utföra avverkningar och skötselarbeten i ekonomiskogarna 2021.

Föredragningslista 30.9.2021