Careeria käynnistää toukokuussa työelämälähtöisen lähihoitajakoulutuksen Loviisassa

Careeria käynnistää uuden, työelämälähtöisen lähihoitajakoulutuksen Loviisassa toukokuussa. Koulutukseen voi hakea 13.4. 2020 saakka. Koulutuksessa suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja valmistutaan lähihoitajaksi. Osaamisalana on ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Koulutus alkaa 11.5.2020 viikon lähiopetusjaksolla, jonka jälkeen opiskelijat siirtyvät työpaikoille ja käyvät kerran viikossa yhteisillä lähiopetuspäivillä Careeriassa. Koulutuksen pääpaino on työelämälähtöisessä opiskelussa eli käytännön töissä oppimisessa. Opiskelijoiden viikoittainen lähiopetus järjestetään Pikku Pietarin Pihan työpajassa Loviisassa, josta Careeria on vuokrannut tilat koulutusta varten. Loviisan kaupunki tarjoaa yhdessä alueen yksityisten organisaatioiden kanssa työssäoppimispaikat työelämälähtöiseen koulutukseen osallistuville.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella Careerian nettisivuilla. Loviisassa järjestetään valintakokeet 27.4.2020, joissa kartoitetaan hakijan soveltuvuus alalle.

Opiskelun kesto aloittamisesta valmistumiseen vaihtelee kunkin henkilökohtaisen taustan ja osaamisen mukaan puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen.

Lisätietoja:
Asiakaspäällikkö Hannele Pesola, hannele.pesola@careeria.fi, puh. 0400 360 615

www.careeria.fi