Hyvinvoinnin edistäminen

Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa on eri keskusten välistä yhteistyötä. Loviisassa kkaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoja koordinoi hyvinvoinnin työryhmä, johon kuuluu myös edustajat Lapinjärven kunnasta.

Turvattomia paikkoja Loviisan keskustassa? – Vastaa kyselyyn

Huono näkyvyys? Häiriökäyttäytymistä? Vaarallinen paikka? Päihteiden käyttöä?
Missä ja millaista turvattomuutta sinä olet kokenut Loviisan keskustan alueella?

Loviisan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä) järjestää säännöllisesti turvallisuuskävelyitä eri puolilla Loviisaa. Turvallisuuskävely järjestetään marraskuussa Loviisan keskustan alueella (postinumeroalueet 07900,07920, 07940).

Ennen turvallisuuskävelyä kartoitetaan alueen turvattomat paikat, jotka kuljetaan katsomassa turvallisuuskävelyssä. Kaupunki vie asiaa eteenpäin, jotta turvallisuuskävelyssä havaittuja asioita saadaan turvallisemmiksi.

Ennen turvallisuuskävelyä kartoitetaan alueen turvattomia paikkoja kyselyn avulla. Kaikille avoin kysely on avoinna 23.10.2022 asti.

Vastaa kyselyyn Webropol palvelussa https://link.webropolsurveys.com/S/08D49B999F04E2E6 tai paperilomakkeella Lovinfossa, Kumppanuustalo Kulmassa sekä Loviisan pääkirjastossa.

 

Hyvinvointikysely 2021

Loviisan kaupunki ja Lapinjärven kunta tekivät kuntalaisille kyselyn Hyvinvointisuunnitelman 2021–2024 valmisteluvaiheessa

Vastaaminen oli mahdollista joko sähköisesti Webropol kyselynä tai paperilomakkeella 10.2.-2.3.2021.

Kyselyllä koottiin tietoa Loviisan ja Lapinjärven eri alueilta väestöryhmittäin mutta vastaajien vähäisen määrän takia tulokisa ei ole eritelty.

Hyvinvointikysely 2021 Loviisa & Lapinjärvi

Hyvinvointikysely 2021 Loviisa

Hyvinvointia edistäviä palveluja ovat mm.

  • sosiaali- ja terveyspalvelut
  • koulutus
  • kulttuuripalvelut
  • kirjastot
  • vapaa-aika– ja liikuntapalvelut

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on toimintaa, jolle asetetaan yhteiset, eri toimijoita koskevat tavoitteet. Toimijat sopivat, miten näihin tavoitteisiin pyritään paikalliset olosuhteet huomioiden.

Toimenpiteiden toteutumista ja kuntalaisten hyvinvointia seurataan vuosittaisessa hyvinvointikatsauksessa. Kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka kuvaa hyvinvointityön kokonaisuutta ja suuntaa tulevaan.

Pyrimme tukemaan kuntalaisten osallisuutta oman hyvinvointinsa kehittämiseen konkreettisella yhteistyöllä kolmannen sektorin (mm. yhdistyksien) kanssa. Jos sinulla on ideoita yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ota rohkeasti yhteyttä! Hyvinvoinnin edistämisen keinot ovat suurelta osin asukkaiden tekemiä rakentavia ehdotuksia.

Kumppanuustalo Kulma tarjoaa hyvät toimintaedellytykset ja tilat.

Kumppanustalo Kulma
Sibeliuksenkatu 3
07900 Loviisa
info@kumppanuustalokulma.fi