Ehdota Vuoden Urheilijaa, Vuoden Aktiivia, Vuoden veteraaniurheilijaa sekä Hilleröd-pokaalin saajaa

On aika muistaa meidän paikallisia menestyneitä urheilijoitamme.

Lähetä vapaamuotoinen ehdotus menestyneistä urheilijoista sekä Vuoden Urheilija, Vuoden Aktiivi, Vuoden veteraaniurheilija ja Hilleröd-pokaalin saaja 31.1.2021 mennessä osoitteeseen: vapaa-aika@loviisa.fi

Loviisan hyvinvointilautakunta valitsee ja palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat, joukkueet ja muut liikuntatoimintaa sekä lasten ja nuorten harrastustoimintaa huomattavasti edistäneet henkilöt sekä valitsee vuoden urheilijan.

Valintavuosi on kalenterivuosi, 1.1.–31.12. Palkitseminen tapahtuu hyvinvointilautakunnan järjestämässä tilaisuudessa.

Palkittavan tulee olla palkitsemiseen oikeuttavan suorituksen hetkellä loviisalainen.

Esityksen palkitsemisesta voi tehdä urheilija tai joukkueen oma seura, vapaa-aikatoimisto tai muu aloitteentekijä vapaamuotoisella ilmoituksella tasa-arvoperiaatteet huomioiden mahdollisuuksien mukaan. Esityksestä on käytävä ilmi urheilijan tai joukkueen kyseisen vuoden parhaat saavutukset sekä perustelut.

Palkitsemisperusteista löytyy lisätietoja osoitteessa: www.loviisa.fi/avustuksetjapalkinnot