Kommentoi Loviisan kaupunkistrategian luonnosta 19.4.2022 mennessä

Kuntalaisilta toivotaan nyt kommentteja Loviisan kaupunkistrategialuonnokseen. Kysely on avoinna 30.3.–19.4.2022.

Webropol-kyselyyn voi vastata osoitteessa https://link.webropol.com/s/strategiastrategi2022.

Strategialuonnos löytyy osoitteesta https://www.loviisa.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/hallinto/strategia-ohjelmat-ja-saannot/. Sieltä löydät myös voimassa olevan kaupunkistrategian.

Kaupunkistrategia päivitetään kerran valtuustokaudessa. Strategian valmistelu aloitettiin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisessä seminaaripäivässä lokakuussa 2021, jonka jälkeen kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä ovat valmistelleet strategialuonnoksen.

Annetut kommentit huomioidaan kaupunkistrategian jatkovalmistelussa. Kaupunkistrategialuonnos tulee lausuntokierrokselle lautakuntiin huhtikuussa 2022. Kaupungin henkilöstölle toteutetaan oma kysely. Kaupunginvaltuusto pitää 26.4.2022 strategiaan liittyvän iltakoulun, jossa luonnoksesta saatu palaute käydään läpi. Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi strategia tulee 9.5.2022. Strategia hyväksytään kaupunginvaltuustossa.