Loviisa liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku)

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2023 liittymisestä Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Näin ollen Loviisa sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Loviisan kaupungin strategian 2022–2015 mukaan tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2035.

Loviisan kaupungin johtoryhmä päätti 8.5. toimivansa jatkossa myös Hinku-työryhmänä. Hinku-työn ensimmäisiä toimenpiteitä on kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittyminen.

– Ilmastotyö koskettaa koko kaupunkiorganisaatiota, ja kaupungin ympäristöjohtaminen kuuluu kaupungin ylimmän johdon vastuulle, toteaa talousjohtaja Fredrik Böhme.

Loviisassa on vireillä kaksi aurinkovoimakentän asentamista koskevaa asemakaavamuutosta, ja lisäksi kaupunginvaltuustossa käsitellään lähiaikoina suunnitelmaa, joka koskee kahden teollisessa mittakaavassa toimivan aurinkovoimalan rakentamista. Kaupunki liittyi keväällä myös Suomen Vetylaakso ry:hyn. Kyseessä on yhteistyöorganisaatio, joka edistää uusiutuvan energian ja vetytalouden liiketoimintaa Suomessa, erityisesti Itä- ja Kaakkois-Suomen alueella.

– Nämä esimerkit korostavat kaupungin ja yrityselämän yhteistyön merkitystä ilmastotyössä. Vihreä siirtymä on syytä nähdä myös mahdollisuutena Loviisan kaupungin elinvoiman ja talouden kannalta, elinvoimakehittäjä Petri Paimander toteaa.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE. SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Hinku-verkoston verkkosivut: https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku