Loviisan kaupungin jäätelökioskipaikkojen kilpailutuksesta päätökset

Loviisan kaupungin keskusta-alueen jäätelökioskipaikkojen kilpailutus vuosille 2024–2028 toteutettiin 23.11.–18.12.2023. Tarjousajan puitteissa tarjouksensa toimitti kolme toimijaa: Il Duo Oy, Italian Distribution Oy ja Unilever Oy.

Tarjouskilpailun ehtojen mukaan yhdelle toimijalle voidaan luovuttaa vain yksi kioskipaikka, joten Laivasillan kioskipaikka myönnetään etusijaisuusperustein toimijalle Italian Distribution Oy. Täten jäätelökioskitoimijoiksi valitaan kioskipaikoittain seuraavat toimijat:

1) Ankkuripuisto – Il Duo Oy
2) Laivasilta – Italian Distribution Oy

Kiitämme kaikkia tarjouskilpailuun osallistuneita.

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus