Loviisassa on valmius aloittaa Ukrainasta tulevien oppilaiden valmistava opetus

Loviisan kaupunki on valmis aloittamaan Ukrainasta saapuvien lasten ja nuorten opetuksen koulussa, kun heidän maahantuloonsa liittyvät toimet ovat ohi. Oppilaat ohjataan ilmoittautumaan valmistavaan opetukseen.

Kuntien velvoitteet

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille lapsille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Säännös koskee myös turvapaikanhakijoita, joilla on oikeus perus- ja esiopetukseen, mutta ei oppivelvollisuutta.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti kunnan on huolehdittava varhaiskasvatuksen järjestämisestä muullekin kunnassa oleskelevalle lapselle kuin kunnan asukkaalle. Kuntien tulee varautua ennalta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämiseen myös laajamittaisen maahantulon tilanteessa ja luoda ennalta malli, jonka mukaisesti toimitaan, jos tilanne sitä edellyttää.

Ilmoittautumiset perusopetukseen valmistavaan opetukseen

koulutuspäällikkö Timo Tenhunen, sähköposti timo.tenhunen@loviisa.fi tai puh. 0440 555 332.

Tiedustelut varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatusta koskien voi olla yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Sofia Hoff, sofia.hoff@loviisa.fi tai puh. 044 349 3131.

Tiedustelut vapaa-ajan toiminnasta

Vapaa-ajan toimintaa (esimerkiksi kerhot) koskien voi olla yhteydessä koskien voi olla yhteydessä kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Leif Erikssoniin, leif.eriksson@loviisa.fi tai puh. 040 568 4138.