Ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä 2.6.2021

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto käsittelee 2.6.2021 pidettävässä kokouksessa Haddom skolan koulutoiminnan järjestämistä syyslukukauden alusta 2021 lähtien. Koulutusjaoston aiemmin pyytämät lisäselvitykset valmistuvat toukokuun aikana.

Korvaaviksi tiloiksi Haddom skolan toimintaan on esitetty Talluddenin kiinteistöä, eli entistä Kuggomin päiväkotia. Kaupungin tilapalvelut on tilannut Talluddenin kiinteistöön kuntotutkimuksen, joka tehdään viikolla 17. Alustava tutkimusraportti saadaan toukokuun alussa. Rakenneavauksista tehtyjen materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit valmistuvat toukokuun loppuun mennessä.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti 31.3.2021 pyytää sivistys- ja hyvinvointikeskusta ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta tekemään lisäselvityksiä, jotka liittyvät muun muassa Talluddenin kiinteistön kuntoon ja tilojen opetuskäyttöön muuttamisen kustannuksiin. Lisäselvityksiä pyydettiin 14.4.2021 mennessä.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti maaliskuussa 2021, että Haddom skolan koulurakennusta ei korjata korkeiden kustannusten takia. Haddom skola on toiminut lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka ovat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun.

Aiempia tiedotteita Haddom skolasta:

Ruotsinkielinen koulutusjaosto pyytää lisäselvityksiä Haddom skolan koulutoiminnan järjestämisestä

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta: Haddom skolan koulurakennusta ei korjata, koulutoiminnan osalta selvittämistä jatkettava

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee Haddom skolan kunnostamista 25.3.2021

Haddom skolan kunnosta saatiin tarkempaa tietoa

Haddom skolan korjaustarpeen laajuutta selvitetään