Ruotsinkielinen koulutusjaosto pyytää lisäselvityksiä Haddom skolan koulutoiminnan järjestämisestä

Haddom skola

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan ruotsinkielinen koulutusjaosto päätti kokouksessaan 31.3.2021, että Haddom skolan koulutoiminnan järjestämisestä tehdään lisäselvityksiä.

Haddom skolan toiminnalle etsitään korvaavia ratkaisuja, koska elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti 25.3.2021, että kaupunki ei ryhdy korjaamaan Haddom skolan koulurakennusta korkeiden kustannusten vuoksi. Haddom skola on toiminut lokakuusta 2020 lähtien Vanhan Rannan väistötiloissa, jotka ovat käytössä vain kevätlukukauden 2021 loppuun.

Korvaavina tiloina esille ovat nousseet Talluddenin kiinteistön, eli entisen Kuggomin päiväkodin, tilat. Kuggomin perinnekeskuksen tiloja voitaisiin hyödyntää taide- ja taitoaineiden opetukseen sekä koululounailla.

Ruotsinkielinen koulutusjaosto pyytää elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta laatimaan kustannusarvion siitä, mitä Talluddenin kiinteistön tilojen muuttaminen opetustiloiksi tulisi maksamaan. Lisäksi jaosto pyytää laskelmaa kiinteistön vuosittaisista ylläpitokustannuksista ja mahdollisten kunnostustöiden aikataulua. Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen on myös käytävä läpi terveystarkastajan antamat määräykset, jotka koskevat opetustilojen käyttöönottoa.

Koulutusjaosto pyytää sivistys- ja hyvinvointikeskusta selvittämään, mitä vaikutuksia tilaratkaisuilla on koulukyytien järjestämiseen ja miten siivous- ja ruokahuolto järjestettäisiin. Jaosto pyytää myös oppilasennustetta ja laskelmaa Kuggomin perinnekeskuksen tilavuokrasta. Keskuksen tulee myös esittää näkemyksensä kiinteistön soveltuvuudesta opetustoimintaan ja tehdä lapsivaikutusten arviointi.

Lisäselvityksiä pyydetään 14.4.2021 mennessä, jotta ruotsinkielinen koulutusjaosto voi ottaa kantaa Haddom skolan toiminnan jatkumiseen seuraavassa kokouksessaan.