Svenska utbildningssektionen behandlar 2.6.2021 ordnandet av Haddom skolas skolverksamhet  

Haddom skola

Nämnden för fostran och bildnings svenska utbildningssektion behandlar under sitt sammanträde 2.6.2021 hur Haddom skolas skolverksamhet ska ordnas från och med ingången av höstterminen 2021. De ytterligare utredningar som utbildningssektionen tidigare begärt färdigställs under maj.

Talluddens fastighet, det vill säga tidigare Kuggom daghem, har föreslagits som ersättande lokaler för Haddom skolas verksamhet. Stadens lokalservice har beställt en undersökning av skicket för Talluddens fastighet. Undersökningen görs vecka 17. En preliminär undersökningsrapport kommer att fås i början av maj. Laboratorieanalyserna av materialproven från öppnande av strukturer färdigställs innan utgången av maj.

Svenska utbildningssektionen beslutade 31.3.2021 begära centralen för bildning och välfärd och centralen för näringsliv och infrastruktur att göra ytterligare utredningar som bland annat anknyter till skicket för Talluddens fastighet och kostnaderna av att ändra lokalerna till undervisningsanvändning. De ytterligare utredningarna begärdes till 14.4.2021.

Näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade i mars 2021 att skolbyggnaden i Haddom skola inte repareras på grund av höga kostnader. Haddom skola har sedan oktober 2020 haft sin verksamhet i de ersättande lokalerna på Gamla Strand. Dessa lokaler är i användning endast till slutet av vårterminen 2021.

Tidigare meddelanden:

Svenska utbildningssektionen begär ytterligare utredningar om ordnandet av skolverksamheten i Haddom skola

Näringslivs- och infrastrukturnämnden: Skolbyggnaden i Haddom skola renoveras inte, utredningen måste fortsättas för skolverksamhetens del

Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar renoveringen av Haddom skola 25.3.2021

Mer detaljerade uppgifter om skicket för Haddom skola har inkommit

Omfattningen av reparationsbehovet för Haddom skola utreds