Haddom skolan korjaustarpeen laajuutta selvitetään

Haddomin koulun julkisivu Haddomskola fasad

Haddom skolan kunnosta tehty rakennetutkimusraportti on julkaistu kaupungin sisäilmasivustolla. Lokakuussa tehdyn tutkimuksen perusteella kaupunki on tilannut Ramboll Finland Oy:ltä tutkimussuunnitelman lisäselvityksien tekemisestä.

– Tarkempien lisätutkimusten pohjalta saamme tietää Haddom skolan korjaustarpeen laajuuden, ja sen perusteella laaditaan alustava kustannusarvio, kertoo tilapäällikkö Antti Kinnunen.

Tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin erityisesti yhden luokkahuoneen alapohjarakennetta, mutta tutkimuksen yhteydessä tehtiin havaintoja myös muista tiloista ja rakenteista.

Tutkimuksissa havaittiin, että luokkahuoneen alapohja- ja ulkoseinäliittymä on epätiivis ja tilassa koettu poikkeuksellinen haju voi olla peräisin kosteus- ja lahovaurioituneista ulkoseinärakenteesta. Kohdassa havaittiin selvää ilmavirtausta rakenteesta tilan sisäilmaan päin. Rakenteista voi kulkeutua sisäilmaan hajujen lisäksi rakenteiden epäpuhtauksia.

Tutkimusraportin mukaan itse alapohjarakenne ja sen materiaalit ovat kunnossa, eikä niissä havaittu poikkeuksellisia kosteusvaurioita. Alapohjarakenteiden epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan voi silti kulkeutua epäpuhtauksia, joita on luontaisesti esimerkiksi orgaanisessa eristeessä. Sen sijaan julkisivujen ulkopuolisessa tarkastelussa havaittiin, että alimmat hirret sekä julkisivuvuorauksen alaosa ovat monin paikoin pahasti lahovaurioituneita.

Haddom skola on rakennettu 1930-luvulla, ja sitä on myöhemmin laajennettu. Rakennusta on kunnostettu useita kertoja, viimeksi kesällä 2020, jolloin tehtiin muun muassa sadevesiviemäröinti, talouskellari täytettiin kapillaarisepelillä, tuloilmaventtiilejä lisättiin ja poistokanavat nuohottiin. Kunnostusten jälkeen koulun sisäilma koettiin edelleen huonoksi, ja Haddom skolan toiminta siirrettiin lokakuussa 2020 väistötiloihin Loviisan keskustaan.

Haddom skolan rakennetutkimusraportti kaupungin verkkopalvelun sisäilmasivustolla